Menu

Žehnání sochy Panny Marie rozvazující uzly

V sobotu 29. května v 10:00 se bude konat slavnostní požehnání sochy Panny Marie rozvazující uzly. Mše svatá s žehnáním bude ve farním kostele Sv. Jana a Pavla. Poté bude socha umístěna v kostele Sv. Jakuba. Hlavním celebrantem bude P. Marián Pospěcha.

Původní obraz Maria Knotenlöserin, Maria rozvazující uzly, se uchovává v srdci bavorského Augšpurku. Tamní poutní kostel sv. Petra navštěvují každoročně tisíce věřících. Prosí Kristovu Matku, aby rozpletla uzly, o které zadrhávají jejich pozemské životy. Velkým ctitelem tohoto mariánského obrazu je rovněž Svatý otec František, který také rozšířil úctu k Panně rozvazující uzly ve své vlasti. Rektor katedrály v Buenos Aires, O.Alejandro Russo vypráví : „Svatý otec jako jezuitský kněz strávil nějakou dobu v
Německu na studiích. V jednom kostele tam uviděl obrázek Panny Marie rozvazující uzly. Přivezl si tyto pohlednice do Buenos Aires a začal je přikládat do všech svých dopisů. Úcta k tomuto mariánskému vyobrazení se rychle šířila.” Původ mariánského obrazu není zcela přesně znám. Je připisován baroknímu malíři Johannu Georgovi Melchiorovi Schmidtnerovi (1625-1705).

Sochu pro kostel Sv. Jakuba zhotovil opavský sochař Daniel Klose.


„Uzel, vzniklý neposlušností Evy, byl rozvázán
poslušností Marie; co zauzlila Eva nevěrou, to rozuzlila
Panna Maria vírou“, píše sv. Irenej ve spise Proti
bludným naukám. Také tento výrok církevního otce
odkazuje k bavorskému obrazu.
Marie drží zauzlenou stuhu ve svých rukou. Svým
životem a přímluvou rozvazuje uzly našich
pochybností a selhání. Ona zná všechny ty
nepřehledné změti našich cest, které komplikují
náš lidský život. Může nás učit pokojné
trpělivosti. Rozvazuje jeden uzel po druhém, ne
všechny najednou, a když my chceme vzít změny
našeho života do svých rukou – odvážně a něžně
nás provází. Můžeme si být jisti, že nikdy
neodloží stuhu stranou. Ona, nová Eva, je tak s
námi spojená, že jí můžeme věřit. Pečuje o
všechno, co umístíme do její mateřské ruky, v
neposlední řadě i o život sám.