Menu

Slavnost Těla a Krve Páně v Místku

Ve čtvrtek 3. června 2021 o slavnosti Těla a Krve Páně bude od 8:00 do 15:00 adorace Nejsvětější svátosti oltářní v kostele Sv. Jakuba. Od 8:00 do 11:00 se bude také zpovídat. Odpoledne v 17:00 bude slavnostní mše svatá ve farním kostele Sv. Jana a Pavla. Po ní bude následovat eucharistický průvod na náměstí Svobody a zpět do farního kostela. Všechny srdečně zveme k účasti.