Menu

Místecká pouť ke cti svatých Jana a Pavla

V neděli 27. června 2021 se bude konat místecká pouť. Ve farním kostele budou slavnostní bohoslužby v 8:00, v 10:00 a v 18:30. Zazní ordinárium a skladby Zdeňka Pololáníka, který se bude poutě osobně účastnit. Odpoledne v 15:00 pak bude pokračovat pouť koncertem duchovní hudby a farním dnem od 16:00 u kostela.