Menu

Nový kaplan místecké farnosti se nám představí již tuto neděli 18. července 2021

V neděli 18. července 2021 se představí v naší farnosti nový kaplan P. Václav Rylko. Stane se tak při mších svatých ve farním kostele. P. Václav byl vysvěcen na jáhna 29. prosince 2017 ve frýdecké bazilice a o půl roku později přijal kněžské svěcení v ostravské katedrále. Poté působil tři roky jako kaplan při Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Pochází z Třanovic.