Menu

Poutní mše svatá v kostele Sv. Jakuba

V sobotu 24. července 2021 oslavíme v kostele Sv. Jakuba Většího ve Frýdku-Místku titulární slavnost patrona kostela. Slavnostní mše svatá začne v 7:30. Kostel Sv. Jakuba je nejstarší kostel farnosti postaven v pozdně gotickém stylu.

První dochovaná zpráva o kostele v Místku pochází z r. 1582, kostel byl tehdy zasvěcen sv. Mikulášovi. Byl dřevěný, zděný jen v kněžišti až po vítězný oblouk a byl v gotickém slohu. Na hlavním oltáři měl obraz sv. Mikuláše na zlatém pozadí. V kostele byly 3 oltáře, hlavní křídlový a 2 postranní. Tehdy kostel ještě neměl věž a kolem něj byl hřbitov.

V roce 1602 spolu s městem vyhořel a s obnovou se začalo roku 1622. Stavělo se z pevného materiálu a dokončen byl r. 1644. Zasvěcen byl ale sv.Jakubovi Většímu. V roce 1666 byla přistavěna k pravé straně kostela kaple Panny Marie Lurdské. Tvoří s kostelem jeden celek a zvětšuje vnitřní prostor. Mohutná čtyřhranná věž dosahovala jen do výšky dnešní zvonice. Zakončena byla jednoduchou jehlancovou střechou. Věž měla hodiny.

Do gotického stylu byl interiér kostela obnoven po požáru v roce 1887. Nynější oltář je dílem Matěje Wiesmanna, frýdeckého řezbáře. Ve výklenku kostelní zdi za hlavním oltářem je umístěna Getsemanská zahrada se sochami apoštolů. Kostel podepírají mohutné opěráky. Vstup do kostela je veden průchodem ve věži, připomínající románské vchody. Kostelu dominuje nádherný gotický presbytář a křížově zaklenutý strop.