Menu

Žehnání aktovek a požehnání učitelům

V neděli 29. srpna 2021 při mši svaté v 10:00 ve farním kostele a také při mších svatých na vesnicích se budou žehnat aktovky a školní pomůcky. Zároveň budou moci přistoupit ke zvláštnímu požehnání také všichni pedagogičtí pracovníci. Přejeme jim i dětem hodně elánu, síly a nadšení do nového školního roku a také to, aby tento školní rok byl již takový, jaký má být.