Menu

Výtěžek letošní misijní neděle

O misijní neděli 24. října 2021 se v naší farnosti vybralo na podporu potřebných celkem 73 000 CZK. V této částce je jak sbírka při bohoslužbách, tak také misijní koláč a misijní víno (15 400 CZK). I letos se ukázala velká štědrost farníků vůči chudým. Zvláštní poděkování patří také těm, kteří napekli či přinesli dobroty a zajistili misijní víno.