Menu

Sobotní snídaně na faře a mše na úmysly u Panny Marie rozvazující uzly

V sobotu 6. listopadu 2021 se bude opět konat mše svatá na všechny úmysly u sochy Panny Marie rozvazující uzly. Mše svatá se koná v kostele Sv. Jakuba v 7:30. Po mši svaté se bude zpívat východní mariánský zpěv AKATIST. Poté zveme farníky na společnou farní snídani, kterou na faře připraví naše sestry boromejky.