Menu

Roráty v kostele Sv. Jakuba

V pondělí 29. listopadu 2021 budou v místecké farnosti první roráty. V pondělí, středu a pátek budou zaměřeny na děti, úterky a čtvrtky budou s promluvou k dospělým. Začínají vždy v 6:45. Z důvodu pandemických opatření nebude letos po mši svaté snídaně na faře.

Na děti se letos těší anděl, který je provede přípravou na příchod Spasitele. Po každých rorátech dostanou děti část Betléma, který si budou postupně doma skládat až do svátků Kristova narození.

Srdečně zveme rodiče s dětmi k této neopakovatelné atmosféře, která je s místeckou farností tradičně spojena.