Menu

Pomoc lidem v uprchlických zařízeních

V neděli 12. prosince 2021 bude ve farním kostele umístěna kasička, do které bude možno vložit dobrovolný příspěvek pro pomoc lidem v detenčních táborech v nejvíce postižených místech Evropy.

„Je příliš jednoduché strhávat pozornost veřejného mínění vštěpováním obav z druhých. Proč místo toho nemluvíme ve stejném duchu o vykořisťování chudých lidí, o zapomenutých válkách, které jsou často štědře financovány, o hospodářských dohodách, za které mnozí lidé platí životem, o tajných manévrech, jejichž cílem je obchod se zbraněmi a jeho další rozkvět? Je třeba řešit základní příčiny, nikoli si brát na mušku chudáky, kteří na toto všechno doplácejí a bývají dokonce zneužíváni k politické propagandě! Je nezbytné jednat koordinovaně a přistupovat k epochálním změnám s velkou prozíravostí.“ Papež František