Menu

Namalujte či vytvořte dárek pro nemocné

Pracovnice LDN se na děti farnosti obrátila s prosbou, zda by vytvořili nebo namalovali něco pěkného pro pacienty. Zveme proto všechny děti, aby se do této milé aktivity zapojily. Své výtvory můžete nosit do neděle na faru nebo přinést v neděli do kostela. Přidáme k nim malý dárek za farnost. Těšíme se na ně.