Menu

Udělování svátosti nemocných

V pátek 11. února 2022 se u příležitosti Světového dne nemocných bude v naší farnosti udělovat svátost pomazání nemocných, a to jak při ranní tak při večerní mši svaté v kostele Sv. Jakuba. Tuto svátost mohou přijmout všichni vážně nemocní a také každý nad 60 let věku. Je to svátost, ve které Bůh dává člověku sílu nést obtíže spojené s utrpením a nemocí.

Bible dosvědčuje, s jakou péčí se Pán Ježíš osobně věnoval tělesným i duchovním potřebám nemocných, a že mnoho z nich uzdravil a osvobodil od působení Zlého. Svým učedníkům pak přikázal, aby konali totéž. Když tedy dnes církev slavení svátost pomazání nemocných, sám Ježíš pokračuje ve svém díle záchrany člověka, dotýká se nemocných svou uzdravující rukou a dává jim zvláštní milost Ducha svatého. Modlitba víry, vkládání rukou a mazání požehnaným olejem odkazují právě na působení Ducha svatého a na lásku, s jakou k nemocným přichází sám Bůh.