Menu

Mše svatá a přednáška kněze Marka Váchy

V pátek 25. února 2022 zveme srdečně na mši svatou v 18:00 ve farním kostele Sv. Jana a Pavla, kterou bude sloužit kněz Marek Orko Vácha. Po mši svaté bude v kostele následovat jeho přednáška.

Marek Orko Vácha je

  • molekulární biolog a genetik, přednosta Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty UK v Praze
  • teolog a kněz sloužící v malé venkovské farnosti Lechovice (u Znojma) a mezi studenty u Nejsvětějšího Salvátora v Praze
  • učitel a publicista v tématech: vztah křesťanství a ekologie, evoluční biologie, lékařská a environmentální etika
  • autor knih většinou na téma věda a víra, první s názvem Tančící skály
  • antarktický polárník