Menu

Mobilní rozhlas

Již více než rok využívá naše farnost pro rychlou komunikaci aplikaci mobilní rozhlas. Mnozí ji možná znáte díky tomu, že ji využívá také město. Výhodou je, že se zprávy distribuují opravdu velmi rychle. Nejedná se jen o zasílání sms zpráv nebo emailů. Je možno posílat daleko více zpráv a pořádat také ankety. Chtěl bych vás pozvat, abyste se nebáli této technologie. Pokud máte chytrý telefon, můžete si nainstalovat aplikaci „mobilní rozhlas“ a po registraci zadat místo Římskokatolická farnost Místek. Není to nic složitého. Pokud býváte se svým mobilem online, můžete tak dostávat informace nejjednodušší cestou a nic to nestojí.