Menu

Velikonoční pondělí

Na pondělí velikonoční bude mše svatá ve farním kostele v 8:00. Na vesnicích bohoslužby nebudou.