Menu

Seznámení s výsledky synody v naší farnosti

V pátek 22. dubna 2022 se v 19:00 v Katolickém lidovém domě uskuteční setkání, na kterém budou farníci seznámeni s výsledky farní části celosvětové synody vyhlášené papežem Františkem. Všichni jsou srdečně zváni. Budeme se také zamýšlet nad životem ve farnosti.