Menu

Svatodušní vigilie 4. června 2022

Zveme na letošní svatodušní vigilii do kostela sv. Jakuba 4. června 2022 v 20:00. Součástí bude také obnova biřmovacích závazků.

Všemohoucí, věčný Bože,
ty nám dáváš každoročně v období padesáti dnů
znovu prožívat uskutečnění a naplnění
velikonočního díla naší spásy;
nepřestávej sesílat dary svého svatého Ducha,
aby tě lidé všech národů a jazyků
společně chválili a oslavovali.
(ze vstupní modlitby vigilie)