Menu

Opékání se sestrami boromejkami

U příležitosti výročí 370 let od založení kongregace sester boromejek, zveme všechny na sobotu 18. června 2022 do kostela sv. Jakuba a na farní zahradu. V 19:00 se pomodlíme za sestry modlitbu nešpor a poté se přesuneme na zahradu fary, kde bude pokračovat opékání.