Menu

Závěr školního roku na farní zahradě

Ve středu 29. června 2022 zveme všechny děti a mládež na mši svatou v 18:00 do farního kostela sv. Jana a Pavla, při které poděkujeme Pánu Bohu za uplynulý školní rok. Po ní se přesuneme na farní zahradu, kde bude opékání.