Menu

Setkání u stromu na náměstí na Štědrý den

24. prosince 2022 se opět uskuteční setkání všech lidí dobré vůle na místeckém náměstí. Skauti budou rozdávat Betlémské světlo, budou se zpívat koledy, zazní vánoční zamyšlení a kněží udělí požehnání rodinám a celému městu. Začátek bude v 15:00. Pozvěte své známé, přátele, sousedy a pojďme být na Vánoce v našem městě všichni spolu.

Každý bude moci napsat na lístek své přání, prosbu, modlitbu a ty pak vložit do prázdných jeslí, které budou přeneseny do kostela. Za ně pak bude sloužena půlnoční mše svatá ve 22:00 v kostele sv. Jana a Pavla.