Menu

Vzdělávací kurzy farnosti Místek

Farnost Místek nabízí pro veřejnost další kurzy. Budou se konat v průběhu února až května 2023. Kurz Jak prožívat mši svatou je totožný s kurzem z podzimu. Hlásit se můžete zde.