Menu

Aktivity děti a mládež

Ministranti

Ministranti - ilustrativní fotografie
Ministranti – ilustrativní fotografie

Ministrování je služba u oltáře při liturgii, především při mši svaté. Tato služba je otevřená pro všechny kluky, kteří by se takto chtěli zapojit do dění ve farnosti. Pravidelné schůzky se konají jednou za dva týdny, zpravidla v sobotu od 8:30 do 10:00 na faře. Nebojte se a přijďte mezi nás!

Dětská schola

Schola děti se schází ve školním roce vždy v neděli od 9:00 do 9:45 v učebně ZUŠ duchovní hudby. Děti zpívají a nacvičené zpěvy pak interpretují při liturgii. Kdykoli můžete přivést své dítě, které má zájem.

Společenství nejmladší mládeže

Jedná se o mládež osmé a deváté třídy základní školy. Setkávání bývají každý čtvrtek na faře od 18:00.

Společenství středoškolské mládeže

Schází se pravidelně každý pátek v 19:00 na faře. Od 18:00 je v kostele Všech svatých mše svatá, na kterou jsou mladí srdečně zváni.