Menu

Aktivity dospělí a starší

Hospic - ilustrační fotografie
Hospic – ilustrační fotografie

Nemocní

Pokud má kdokoli z nemocných a nemohoucích zájem o setkání s knězem, může zavolat na farní číslo a kněz jej navštíví.

Naši duchovní pravidelně navštěvují nemocné a potřebné v domově pro seniory na ulici 28. října v Místku a také v přidruženém domově na ulici Školská v Místku a domově Beskyd.

Na ulici 28. října:

Každou sobotu v 16:00 hodin je zde sloužena mše sv.  nebo bohoslužba slova se svatým přijímáním v místní kapli.

Na ulici Školská:

V tomto domově probíhá každý druhý pátek v měsíci bohoslužba slova nebo mše svatá. Pak návštěva jednotlivých pokojů s možností osobního rozhovoru.

Beskyd:

Bohoslužba slova nebo mše svatá je zde každý druhý čtvrtek v měsíci.

Chrámový sbor „Cantores Domini“

Zodpovědný: Jan Strakoš, ředitel kůru

Chrámový sbor Cantores Domini - ilustrační fotografie
Chrámový sbor Cantores Domini – ilustrační fotografie

Setkávání: každé pondělí od 18:00 hod. v ZUŠ DH

Pro další informace o koncertech, vystoupeních, ale také o působení samotného sboru, můžete navštívit webové stránky Cantores Domini, kde se dozvíte víc.

Hovory o víře

Co dva týdny se ve čtvrtek večer konají Hovory o víře pro dospělé. Tématem jsou evangelia, aktivity z života církve, prožívání liturgického roku a podobně. Nechybí také prostor pro dotazy. Hovory vede otec Daniel Vícha. Konají se v ZUŠ duchovní hudby v 19:00. Přijít může kdokoli.

Setkávání mužů nad Biblí

Jednou měsíčně v neděli večer se na faře setkávají muži nad texty Písma svatého. Setkání probíhá formou Lectio Divina.

Seniorské kafe

Každou druhou středu v 8:30 jsou na faru zváni senioři ke kávě a na kus dobrého slova. Probírají se různá zajímavá témata a sdílí se navzájem.