Menu

Autor: Daniel Vícha

V neděli 24. ledna 2021 budou ve farním kostele mše svaté v 7.00, 8.00, 9.00 a v 10.00. Na tyto mše svaté je nutno mít rezervaci z důvodu omezeného počtu účastníků. Rezervaci je možné provést telefonicky od pondělí 18. ledna 2021 od 8:00 na farním telefonním čísle. Pro ostatní se bude podávat svaté přijímání ve […]

LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA znamená pro Charitu velký výpadek financí. Odhaduje se, že se na charitní projekty vybere zhruba jen čtvrtina obvyklé částky, s níž charity počítají do svého rozpočtu pro službu potřebným. Pokud byste milí farníci věděli o někom, kdo je ochoten v obchodě, lékárně a podobně umístit na pultu kasičku na tuto sbírku, dejte […]

Požehnání rodinám

Zítra o svátku Křtu Páně bude mše svatá z farnosti online na farním facebooku v 9:00. Od 10 do 12 hodin se bude podávat ve farním kostele eucharistie a bude se zpovídat. Zároveň se bude udělovat zvláštní požehnání rodinám s dětmi v kapli svatého Inocence. Všichni jste zváni. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ  Pán Ježíš nepotřeboval křest. […]

V pátek 8. ledna 2021 zveme všechny na další online Hovory o víře. Začátek setkání bude v 19:00. Připojit se může každý. Zhruba půl hodiny před začátkem bude na tomto webu uveřejněný odkaz pro přihlášení.

Všechny vás zveme k dalším růžencovým pobožnostem ve 20:00, které budou vysílány na facebooku farnosti Místek. Chceme prosit o Boží pomoc pro celou naši společnost v této době pandemie a také o pomoc Boží v hledání nových cest hlásání evangelia v naší farnosti, diecézi a zemi. Zároveň chceme vyprošovat Boží požehnání pro celé naše město […]

Letos z důvodu pandemických opatření můžete přispět na potřeby charitních zařízení převodem částky na účet nebo také přes QR kód viz. obrázek. Zároveň bude v naších kostelích kasička, do které můžete přispět hotovostí. Tato sbírka je určena na pomoc sociálních zařízení v rámci České republiky a velká část zůstává přímo pro potřeby místních sociálních služeb. […]

Neděle 3. ledna 2021

V neděli 3. ledna 2021 budeme slavit 2. neděli po Narození Páně. Mše svatá v místecké farnosti bude přenášena online na facebooku farnosti v 9:00. Od 10:00 do 12:00 se bude podávat svaté přijímání ve farním kostele Sv. Jana a Pavla.

ledna 2021 bude mše svatá vysílána online na facebooku farnosti Místek v 9:00. Od 10:00 do 11:30 a od 15:00 do 15:30 se bude podávat svaté přijímání v kostele Sv. Jana a Pavla.

Ve čtvrtek 31. prosince 2020 nebude z důvodu opatření děkovná mše svatá na závěr roku. Od 9:00 do 16:00 bude v kostele Sv. Jakuba celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé adoraci. Přijďte osobně poděkovat Pánu Bohu za uplynulý rok a poprosit o požehnání do roku příštího.

Mše svaté od pondělí 28. prosince 2020 budou nadále i ve všední dny ve farním kostele Sv. Jana a Pavla. Na Silvestra 31. prosince 2020 bude od 9 do 16:00 celodenní tichá adorace v kostele Sv. Jakuba. Zveme všechny k osobnímu soukromému poděkování Pánu Bohu za rok 2020. V 16:00 bude požehnáno celému městu na […]