Menu

Author: Daniel Vícha

Od středy 21. října 2020 budeme vysílat večerní modlitby růžence přes YOUTUBE. Bude tak mít možnost spojit s s námi více farníků. Začátek vždy ve 20:00 každé pondělí, středu, pátek, sobotu a neděli. Doporučujeme však, připojit se již o pár minut dříve. V úterý a ve čtvrtek se spojíme v modlitbě s otcem biskupem. Odkaz […]

V neděli 18. října 2020 nebude pro veřejnost sloužena žádná mše svatá. Intence mší svatých na tuto neděli odslouží kněží soukromě. Dopoledne zveme farníky k podávání svatého přijímání a v případě zájmu také ke svátosti smíření. Svaté přijímání se bude podávat ve farním kostele Sv. Jana a Pavla od 8:00 do 11:00. Ve stejnou dobu […]

Vysílání modlitby online

Od pátku 16. října 2020 zveme ke každodenní společné modlitbě prostřednictvím internetu. Každý večer ve 20:00 se můžete připojit k modlitbě růžence za ukončení pandemie prostřednictvím facebooku farnosti Místek. Tento facebook je veřejný, nemusíte tedy mít vlastní facebookový profil. Stačí do vyhledavače zadat “facebook farnosti Místek”. Od příštího týdne se budeme online modlit střídavě z […]

Modlitba v čase pandemie

Naši biskupové nás zvou denně ve 20:00 k modlitbě růžence za ukončení současné pandemie. Zároveň doporučují následující modlitbu. Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené […]

Od pondělí 12. října 2020 je omezen počet účastníků bohoslužeb na 10 včetně kněze. Mše svaté v místecké farnosti budou nadále dle pravidelného harmonogramu ve všech kostelích farnosti včetně vesnic. Účastnit se ale budou moci jen ti, kteří mají objednaný mešní úmysl. Půl hodiny po každé mši svaté bude k dispozici kněz pro podávání svatého […]

Z důvodů potřeby rychlejšího sdělování informací v současné situaci, prosíme všechny, kteří mají zájem, aby na faru poslali kontakty na sebe. Může to být telefonní číslo, ale nejlépe email. Stejně tak je možno se zapsat v kostele u vchodu, kde jsou připravené lístky. Budeme se tak moci rychleji navzájem informovat ohledně farních aktivit v době […]

V neděli 11. října 2020 budou mše svaté ve farním kostele Sv. Jana a Pavla v Místku v následujících časech: v 7:00; v 8:15; v 9:30; v 10:45 a v 18:30. Na vesnicích tuto neděli mše svaté nebudou, ale všechny farníky zveme do farního kostela. Odpoledne v 15:00 bude v kostele Sv. Jakuba růžencová pobožnost. […]

Ještě celý týden až do soboty 10. října 2020 je možno objednat si dotisk knihy o životě Mons. Josefa Maňáka Byl jednou jeden Valach. Na základě závazných objednávek bude určen počet knih k dotisku. Objednávky se berou v knihkupectví Jakub. Kniha může být vhodným vánočním dárkem a jistě potěší všechny, kteří rádi zavzpomínají na otce […]

V neděli 4. října se bude konat růžencová pobožnost v kostele Sv. Jakuba v 15:00. Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii růžencové a modlitbě růžence. Po dlouhá staletí se křesťané modlí růženec právě v tento měsíc intenzivněji. Přijměte pozvání k této modlitbě.

Vzhledem k očekávaným vládním opatřením je vysoce pravděpodobné, že první svaté přijímání nebude v neděli 11. října 2020 možné. Z tohoto důvodu se přesouvá o týden dříve na nejbližší neděli 4. října 2020 při mši svaté v 10:00. První svatá zpověď dětí včetně nácviku bude v pátek 2. října 2020 ve farním kostele v 19:00. […]