Menu

Autor: Daniel Vícha

U příležitosti výročí 370 let od založení kongregace sester boromejek, zveme všechny na sobotu 18. června 2022 do kostela sv. Jakuba a na farní zahradu. V 19:00 se pomodlíme za sestry modlitbu nešpor a poté se přesuneme na zahradu fary, kde bude pokračovat opékání.

Kostel Panny Marie Sněžné a společenství věřících kolem tohoto kostela má nově své vlastní webové stránky. Můžete se na nich dozvědět zajímavosti o kostele, o životě tamního společenství, shlédnout fotografie a mnoho dalšího. Kdo ještě kostel na Lysůvkách nenavštívil, je srdečně zván. Adresa stránek je www.farspolaz.cz

Letos poprvé se v rámci akce Noc kostelů otevře návštěvníkům také kostel na Lysůvkách. Pro mnoho obyvatel našeho města se jedná o neznámý objekt, který ještě nikdy nenavštívili. A to je škoda, protože tento kostel má co nabídnout a určitě stojí za to jej navštívit.

O letošní Noci kostelů 10. června 2022 se v místecké farnosti otevřou chrámy sv. Jana a Pavla, sv. Jakuba, sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově a poprvé také kostel Panny Marie Sněžné na Lysůvkách. Kostely bude možné navštívit od 18:00 do 22:00.

Zveme na letošní svatodušní vigilii do kostela sv. Jakuba 4. června 2022 v 20:00. Součástí bude také obnova biřmovacích závazků. Všemohoucí, věčný Bože,ty nám dáváš každoročně v období padesáti dnůznovu prožívat uskutečnění a naplněnívelikonočního díla naší spásy;nepřestávej sesílat dary svého svatého Ducha,aby tě lidé všech národů a jazykůspolečně chválili a oslavovali. (ze vstupní modlitby vigilie)

Dopis biskupa k Diecéznímu mzdovému a solidárnímu fondu (přečtěte při bohoslužbách o 7. neděli velikonoční 29. května 2022) Drazí bratři a sestry, vstupujeme do posledního týdne letošní velikonoční doby. Dny mezi Nanebevstoupením Páně a Sesláním Ducha svatého jsou dny Svatodušní novény. Připomínají nám apoštoly očekávající Ducha Svatého, sjednocené v modlitbě spolu s Pannou Marií a dalšími učedníky. Toto […]

Nabízíme aktualizovaný a doplněný program. Přijďte a pozvěte své známé…

Ve čtvrtek 5. května 2022 v 17:00 se bude v kostele Sv. Jakuba konat pietní bohoslužba za padlé a oběti 2. světové války. Jste zváni k setkání, modlitbě i uvědomění si našich národních dějin.

Již příští víkend 13. a 14. května 2022 zažijeme ve Frýdku-Místku festival Boží město. Na programu bude hudba, přednášky, hry, setkání a mnoho dalšího. Pozvěte své známé a přijďte. Těší se na vás organizátoři 6 různých křesťanských církví z našeho města.

V pátek 22. dubna 2022 se v 19:00 v Katolickém lidovém domě uskuteční setkání, na kterém budou farníci seznámeni s výsledky farní části celosvětové synody vyhlášené papežem Františkem. Všichni jsou srdečně zváni. Budeme se také zamýšlet nad životem ve farnosti.