Menu

Autor: Daniel Vícha

V pátek 8. dubna 2022 se bude konat ve farním kostele zpovědní večer před Velikonocemi. K dispozici budou cizí zpovědníci i místečtí kněží. Tento večer je místo obvyklého sobotního dopoledního zpovídání, které letos z důvodu nedostatku kněží nebude. Zveme všechny farníky k této příležitosti a prosíme, abyste nenechávali svátost smíření až na Svatý týden, kdy […]

Mobilní rozhlas

Již více než rok využívá naše farnost pro rychlou komunikaci aplikaci mobilní rozhlas. Mnozí ji možná znáte díky tomu, že ji využívá také město. Výhodou je, že se zprávy distribuují opravdu velmi rychle. Nejedná se jen o zasílání sms zpráv nebo emailů. Je možno posílat daleko více zpráv a pořádat také ankety. Chtěl bych vás […]

Od pondělí 28. března 2022 se vracení večerní mše svaté z kostela Sv. Jakuba do kostela Všech svatých na 18:00. Každé pondělí bude po večerní mši svaté u Všech svatých hodinový výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Srdečně zveme k večernímu ztišení před naším Pánem.

V neděli 27. března 2022 proběhne v místecké farnosti sbírka potravin, která bude bezprostředně dopravena na hranice Ukrajiny, kde je na mnoha místech akutní nedostatek potravin. Své příspěvky budete moci odevzdat při příchodu do kostela. Prosíme, nenoste potraviny v jinou dobu. Bezprostředně po dopoledních mších odjede sbírka dodávkou na potřebné místo. Co všechno je potřeba? […]

V den slavnosti Zvěstování Páně v pátek 25. března zasvětí papež František Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Svatý otec se rozhodl obnovit zasvěcení Ruska, které si vyžádala při svém zjevení ve Fatimě Panna Maria. Ve stejný den vykoná zasvěcení přímo ve Fatimě kardinál Krajewski, papežský almužník, jako vyslanec Svatého otce“. K papeži se svými modlitbami připojí […]

Z důvodu nemoci nebudou zítra mše svaté na vesnicích. Zveme všechny do farního kostela. Výjimkou jsou Hodoňovice, kde budou zastupovat saleziáni.

Na základě konkrétní prosby otce Antona Verbovského z Ukrajiny žádáme o poskytnutí (auto)lékárniček, i po expiraci. Lékárničky můžete doručit do kanceláře farního úřadu Frýdek, Mariánské náměstí 145, Frýdek-Místek, tel: 731 625 682 ve dnech 8. – 9. března v době od 7.30 do 18.00 hodin.

Zveme všechny lidi dobré vůle k modlitbě za pokoj a mír v Evropě. Setkání proběhne v neděli 6. února 2022 v 19:00 na náměstí Svobody u Mariánského sloupu. Můžete si s sebou vzít svíce, které jsou symbolem světla a pokoje.

V pondělí 28. února 2022 zveme do Katolického lidového domu na besedu týkající se historie farního kostela Sv. Jana a Pavla a seznámení s nálezy z makovice kostela. Začátek je v 18:00. Těší se na vás historik David Pindur a děkan Daniel Vícha.

V neděli 27. února 2022 bude sbírka bohoslužeb v rámci celé České republiky odeslána na pomoc potřebným na Ukrajině. Peníze ze sbírky budou neprodleně odeslány na účet Charity České republiky, která tyto prostředky bude distribuovat dále. Je možno přispět také přímo zasláním daru na účet Charity viz. plakát níže.