Menu

Autor: Tomas

Noc kostelů

Přes všechny překážky, které nám současná situace nastavovala, se i letošní ročník Noci kostelů uskuteční, a to v pátek 12. června ve všech místeckých kostelích. Vemte své rodiny, příbuzné, ale klidně i něvěřící, či nepraktikující kamarády a známé a přijďtě se podívat.

Májová pobožnost

Všechny vás co nejsrdečněji zveme na májovou pobožnost u kapličky na Bahně, která se uskuteční v neděli 24. května.

Rozhodli jsme se pro nové umístění farních ohlášek tak, aby byly vždy rychle dostupné a vše bylo přehlednější. Ohlášky naleznete v menu farních stránek – tedy hned nahoře. Na stránce ohlášek naleznete vždy ty nejnovější na aktuální týden. Ty na příští týden už jsou na stránce. Hezký prvomájový pátek vám všem.

Jiný klíč neexistuje Ke každému zámku patří klíč. Každá brána má svůj zámek a ten lze otevřít pouze jediným klíčem. Smrt bránu zavřela a hřích ji uzamkl. Kříž je tím klíčem, který otevírá bránu smrti a odemyká zámek hříchu. Kříž otevírá nebeskou bránu a jiný klíč neexistuje. Nebeská brána se nachází tam, kde se nebe […]

Milá farní rodino, předpokládám, že jste už zdárně smyli ze svého čela popelavé kříže minulé středy a naplno jste se vrhli do prožívání postní doby, jež křížem začíná i končí. Aniž bych chtěl dělat někomu nebo něčemu reklamu, tak na místeckém náměstí je jedno zajímavé zlatnictví. Den co den, totiž z jeho výkladní skříně schovávají na […]

Postní doba je časem příprav na svátky Velikonoc. K tomu nám mohou pomoci také křížové cesty, které se konají po celou postní dobu vždy v pátek a neděli dle rozpisu.

Postní doba – k čemu?! Prožít čtyřicet dní s Ježíšem Ve svém čtyřicetidenním trvání má postní doba nedocenitelnou a očividnou moc. Upomíná nás na určité události, které formovaly život a dějiny starého Izraele a které mají i pro nás hodnotu. Vzpomeňme například na čtyřicetidenní pobyt Mojžíše na hoře Sinaj, z něhož vzešel dar desek Zákona. […]

Milí farníci, V dnešním evangeliu Ježíš naráží na to, že něco bylo řečeno, ale že to ve skutečnosti může být úplně jinak. „Slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám říkám….“ Kdybychom chtěli parafrázovat tato slova, možná bychom dnes mohli říci: „Slyšeli jste ve zprávách, četli jste na internetu….., ale já vám říkám…“. Kolik lékařů je […]

V pokročilém komunismu nebudou v ložnicích postele. Víte proč? Sportovci budou spát na vavřínech, umělci budou mít na růžích ustláno, komunisté budou bdít a ostatní budou sedět. Stejně tak v pokročilém křesťanství už nebude potřeba hlasatelů evangelia misií a příkladného křesťanského života. Z oficiálních formulářů vymizí kolonka „bez vyznání“, ze slovníků pojem „ateista“ a na nevěřícího Tomáše se […]

Život v náruči Když se narodí dítě a je přestavováno světu okolo, pohled na toto malé lidské stvoření vzbudí ve většině lidí emoce dojetí a něhy, lidé se nad ním rozplývají radostí. Jeho malé ručičky, nosík, rtíky. Je krásné a něžné. Díváme se a kontemplujeme lidství v jeho otevřených možnostech a ptáme se, co z něj bude? Jaký […]