Menu

Rubrika: Nezařazené

Kurzy ALFA začínají

V pondělí 11. října 2021 začínají v naší farnosti kurzy Alfa. Kdo by měl zájem, může se stále přihlásit. kurzy jsou vždy v pondělí od 19:00 v jídelně gymnázia Petra Bezruče. Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Vítáni jsou všichni. Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří […]

V neděli 10. října 2021 poprvé přistoupí ke svatému přijímání 17 dětí místecké farnosti. Svaté přijímání bylo letos odloženo na podzim z důvodu covidové pandemie. První svatá zpověď proběhla v pátek večer ve farním kostele a zítra při mší svaté v 10:00 doprovodíme děti ke stolu Páně. Přejeme jim radost ze života z víry a […]

Setkání mužů nad Biblí

V neděli 3. října 2021 zveme muže na faru k setkání nad Písmem svatým. Setkání začíná v 19:30. Těšíme se na Vás.

V pátek 1. října 2021 v předvečer památky Andělů strážných, zveme k žehnání aut a dopravních prostředků, které se bude konat na velkém parkovišti poblíž farního kostela Sv. Jana a Pavla v 18:30. Na vesnicích se bude žehnání konat v neděli po mších svatých.

23. září 2021 začne další ročník Hovorů o víře. Setkání budou probíhat v učebně Základní umělecké školy duchovní hudby naproti farního kostela Sv. Jana a Pavla vždy ve čtvrtek jednou za dva týdny v 19:00. Na programu budou biblická témata, katechizmus, aktuality z života církve a podobně. Zváni jsou všichni, kdo mají zájem.

V neděli 19. září 2021 budeme při bohoslužbách děkovat Pánu Bohu za letošní úrodu. Odpoledne v 15:00 bude v kostele Sv. Jakuba požehnání a na farní zahradě posezení. Prosíme hospodyňky, aby přinesly něco dobrého ke kávě. Pivo bude zajištěno. Přineste s sebou své letošní marmelády, zavařené okurky, ovoce….. Odborná komise bude ochutnávat a vyhlásí nejlepší […]

Ve čtvrtek 16. září 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti kněžny svaté Ludmily. Při této příležitosti zveme k mimořádné mši svaté do farního kostela Sv. Jana a Pavla, která začne v 18:00.

Páteční klubko pro děti

Od pátku 17. září 2021 začínáme farní klubko pro děti od 1. do 5. třídy základních škol. Začínat bude vždy v 16:00 a končit v 18:00 na faře. Budeme tvořit, hrát nejrůznější hry, probírat zajímavá témátka…. Prostě jen stačí přijít. Tak tedy v pátek…

Duchovní obnova farností Frýdku-Místku s Kateřinou Lachmanovou začne přednáškou v pátek 10. září 2021 v 19:00 v Lidovém domě. Dále bude pokračovat v sobotu od 9:00 v Lidovém domě. Zakončení bude v kostele Sv. Jana a Pavla mší svatou v 16:00. Vstup je volný. Kdo by měl zájem o oběd, musí se přihlásit do pondělí […]

SVĚŘME NAŠI ZEMI DO BOŽÍCH RUKOU! Od pondělí bude zbývat 40 dní do letošních voleb. Biskupové nás vyzývají, abychom se po tuto dobu intenzivně modlili za politiky a za ty, kteří budou ve volbách rozhodovat. Každý večer ve 20:00 bude z kostela Sv. Jakuba online přenos modlitby přes farní facebook za naši zemi a za […]