Menu

Rubrika: Nezařazené

V předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 14. srpna 2021 zveme všechny na místecké náměstí Svobody ke společné modlitbě za město u mariánského sloupu. Modlitba začne ve 21:00 za účastí dechové hudby. Pojďme společně prosit za naše město, za ty, kdo město vedou a za všechny, kteří zde žijí.

V sobotu 24. července 2021 oslavíme v kostele Sv. Jakuba Většího ve Frýdku-Místku titulární slavnost patrona kostela. Slavnostní mše svatá začne v 7:30. Kostel Sv. Jakuba je nejstarší kostel farnosti postaven v pozdně gotickém stylu. První dochovaná zpráva o kostele v Místku pochází z r. 1582, kostel byl tehdy zasvěcen sv. Mikulášovi. Byl dřevěný, zděný […]

V neděli 18. července 2021 se představí v naší farnosti nový kaplan P. Václav Rylko. Stane se tak při mších svatých ve farním kostele. P. Václav byl vysvěcen na jáhna 29. prosince 2017 ve frýdecké bazilice a o půl roku později přijal kněžské svěcení v ostravské katedrále. Poté působil tři roky jako kaplan při Diecézním […]

Farnosti našeho města Frýdku-Místku společně pořádají společnou duchovní obnovu 10. a 11. září 2021. Hlavním tématem bude odpuštění a smíření. Přednášet bude Kateřina Lachmanová. Hlásit se je možno už nyní na: http://www.doo.cz/prihlaska/208-duchovni-obnova-21-22-2-2020-frydek

Ministrant roku 2020/2021

Po celý školní rok probíhala v naší farnosti ministrantská soutěž o závěrečné ceny. Chlapci získávali body za dovednosti, účast na schůzkách, za samotné ministrování nebo za hlídání kostela na Bílou sobotu. Na prvním místě se umístil Matouš Bužek a získal hlavní cenu – elektrickou koloběžku. V závěsu za ním byli Jan Soldán a Martin Krpec, […]

Milí farníci, pokud se chystáte na dovolenou, tábor či jakýkoli odpočinek, zastavte se před odjezdem na faru pro požehnání. Také se na faře budeme těšit na vaše pohlednice z dovolených, které budeme dávat na nástěnku ve farním kostele, abychom o sobě ve farnosti navzájem věděli také o prázdninách a mohli na sebe myslet v modlitbě.

V neděli 27. června 2021 se výtěžek sbírky všech mší svatých v místecké farnosti použil na pomoc zasaženým živelnou katastrofou na Moravě. Farníci poskytli rekordní částku a ukázali štědrost a velkou vlnu solidarity. V pondělí 28. června 2021 tak poslala farnost Místek celkem 160 000 Kč do farnosti Moravská Nová Ves, která patří mezi nejvíce […]

Od 1. července do konce prázdnin bude v místecké farnosti prázdninový pořad bohoslužeb. V pondělí, středu a pátek budou mše svaté v 18:00 v kostele Všech svatých a v úterý a čtvrtek v 7:00 v kostele Sv. Jakuba. Na vesnicích bohoslužby nebudou. Soboty a neděle zůstávají beze změn.

Farní pomoc Moravě

Sbírky všech mší svatých naší farnosti nejbližší neděle 27. června 2021 budou odeslány na pomoc postiženým do tornádem zasažené části Moravy. Chceme být solidární s těmi, kteří přišli o všechno a potřebují rychlou pomoc.

V neděli 27. června 2021 se bude konat místecká pouť. Ve farním kostele budou slavnostní bohoslužby v 8:00, v 10:00 a v 18:30. Zazní ordinárium a skladby Zdeňka Pololáníka, který se bude poutě osobně účastnit. Odpoledne v 15:00 pak bude pokračovat pouť koncertem duchovní hudby a farním dnem od 16:00 u kostela.