Menu

Rubrika: Nezařazené

Zveme na letošní svatodušní vigilii do kostela sv. Jakuba 4. června 2022 v 20:00. Součástí bude také obnova biřmovacích závazků. Všemohoucí, věčný Bože,ty nám dáváš každoročně v období padesáti dnůznovu prožívat uskutečnění a naplněnívelikonočního díla naší spásy;nepřestávej sesílat dary svého svatého Ducha,aby tě lidé všech národů a jazykůspolečně chválili a oslavovali. (ze vstupní modlitby vigilie)

Dopis biskupa k Diecéznímu mzdovému a solidárnímu fondu (přečtěte při bohoslužbách o 7. neděli velikonoční 29. května 2022) Drazí bratři a sestry, vstupujeme do posledního týdne letošní velikonoční doby. Dny mezi Nanebevstoupením Páně a Sesláním Ducha svatého jsou dny Svatodušní novény. Připomínají nám apoštoly očekávající Ducha Svatého, sjednocené v modlitbě spolu s Pannou Marií a dalšími učedníky. Toto […]

Nabízíme aktualizovaný a doplněný program. Přijďte a pozvěte své známé…

Ve čtvrtek 5. května 2022 v 17:00 se bude v kostele Sv. Jakuba konat pietní bohoslužba za padlé a oběti 2. světové války. Jste zváni k setkání, modlitbě i uvědomění si našich národních dějin.

Již příští víkend 13. a 14. května 2022 zažijeme ve Frýdku-Místku festival Boží město. Na programu bude hudba, přednášky, hry, setkání a mnoho dalšího. Pozvěte své známé a přijďte. Těší se na vás organizátoři 6 různých křesťanských církví z našeho města.

V pátek 22. dubna 2022 se v 19:00 v Katolickém lidovém domě uskuteční setkání, na kterém budou farníci seznámeni s výsledky farní části celosvětové synody vyhlášené papežem Františkem. Všichni jsou srdečně zváni. Budeme se také zamýšlet nad životem ve farnosti.

Velikonoční pondělí

Na pondělí velikonoční bude mše svatá ve farním kostele v 8:00. Na vesnicích bohoslužby nebudou.

V tomto týdnu bude možnost ke svátosti smíření pondělí, úterý a středa u Sv. Jakuba od 9:00 do 11:00. V pondělí také v kostele Všech svatých od 18:30 do 19:30.

V pátek 8. dubna 2022 se bude konat ve farním kostele zpovědní večer před Velikonocemi. K dispozici budou cizí zpovědníci i místečtí kněží. Tento večer je místo obvyklého sobotního dopoledního zpovídání, které letos z důvodu nedostatku kněží nebude. Zveme všechny farníky k této příležitosti a prosíme, abyste nenechávali svátost smíření až na Svatý týden, kdy […]

Mobilní rozhlas

Již více než rok využívá naše farnost pro rychlou komunikaci aplikaci mobilní rozhlas. Mnozí ji možná znáte díky tomu, že ji využívá také město. Výhodou je, že se zprávy distribuují opravdu velmi rychle. Nejedná se jen o zasílání sms zpráv nebo emailů. Je možno posílat daleko více zpráv a pořádat také ankety. Chtěl bych vás […]