Menu

Rubrika: Nezařazené

Milí farníci, pokud se chystáte na dovolenou, tábor či jakýkoli odpočinek, zastavte se před odjezdem na faru pro požehnání. Také se na faře budeme těšit na vaše pohlednice z dovolených, které budeme dávat na nástěnku ve farním kostele, abychom o sobě ve farnosti navzájem věděli také o prázdninách a mohli na sebe myslet v modlitbě.

V neděli 27. června 2021 se výtěžek sbírky všech mší svatých v místecké farnosti použil na pomoc zasaženým živelnou katastrofou na Moravě. Farníci poskytli rekordní částku a ukázali štědrost a velkou vlnu solidarity. V pondělí 28. června 2021 tak poslala farnost Místek celkem 160 000 Kč do farnosti Moravská Nová Ves, která patří mezi nejvíce […]

Od 1. července do konce prázdnin bude v místecké farnosti prázdninový pořad bohoslužeb. V pondělí, středu a pátek budou mše svaté v 18:00 v kostele Všech svatých a v úterý a čtvrtek v 7:00 v kostele Sv. Jakuba. Na vesnicích bohoslužby nebudou. Soboty a neděle zůstávají beze změn.

Farní pomoc Moravě

Sbírky všech mší svatých naší farnosti nejbližší neděle 27. června 2021 budou odeslány na pomoc postiženým do tornádem zasažené části Moravy. Chceme být solidární s těmi, kteří přišli o všechno a potřebují rychlou pomoc.

V neděli 27. června 2021 se bude konat místecká pouť. Ve farním kostele budou slavnostní bohoslužby v 8:00, v 10:00 a v 18:30. Zazní ordinárium a skladby Zdeňka Pololáníka, který se bude poutě osobně účastnit. Odpoledne v 15:00 pak bude pokračovat pouť koncertem duchovní hudby a farním dnem od 16:00 u kostela.

Večer chval červenec

S dalším měsícem přichází i další večer chval, tentokrát na téma: KRÁL MÉHO SRDCE. Chválit a děkovat můžeme společně 4. července v kostele sv. Jakuba od 17 hodin.

Od úterý 8. června 2021 bude v kostele Sv. Jakuba možnost psát své prosby, problémy, starosti či uzly, s nimiž si v životě nevíme rady do nádoby u sochy Panny Marie rozvazující uzly. Každou první sobotu v měsíci za tyto úmysly bude sloužena mše svatá. Kostel Sv. Jakuba je přístupný vždy od úterý do neděle […]

Ve čtvrtek 3. června 2021 o slavnosti Těla a Krve Páně bude od 8:00 do 15:00 adorace Nejsvětější svátosti oltářní v kostele Sv. Jakuba. Od 8:00 do 11:00 se bude také zpovídat. Odpoledne v 17:00 bude slavnostní mše svatá ve farním kostele Sv. Jana a Pavla. Po ní bude následovat eucharistický průvod na náměstí Svobody […]

Milovaní bratři a sestry v Kristu, zdravíme vás s přáním Kristova pokoje v den, kdy si naše diecéze připomíná 25. výročí svého založení. Společně dnes děkujeme za dílo, které Bůh vykonal a koná v našich životech a skrze nás ve společenství místní církve naší diecéze. Uplynulá léta byla pro nás společnou cestou s Bohem. Mohli bychom dnes s hrdostí vypočítávat mnoho dobrého, […]

Od pondělí 31. května 2021 se bohoslužby ve všedních dnech znovu budou konat v kostelích Sv. Jakuba a Všech svatých, jako tomu bylo před pandemií. Stále platí hygienická opatření.