Menu

Individuální možnost svatého přijímání a svaté zpovědi

Tuto neděli 19. dubna 2020 bude v kostele Sv. Jana a Pavla možnost přijmout eucharistii a svátost smíření. Bude tomu tak od 13 do 17:00. Vzhledem k opatřením, která stále neumožňují shromáždění většího počtu osob, prosíme, abyste napsali, že máte zájem a uvedli počet osob (kolik ke zpovědi a kolik ke sv. přijímání). Piště na farní mail: rkf.mistek@doo.cz

Během zítřka vám odpovíme, na kolik hodin budete moci přijít, aby se zachovala hygienická pravidla a nedošlo k velkému počtu lidí na jednom místě. otec Daniel