Menu

Kostel Narození Panny Marie v Hodoňovicích

Kostel Narození Panny Marie v Hodoňovicích

Kostel byl postaven v letech 1873 – 1875. Náklady na stavbu činily celkem 5 970 zlatých a 73 krejcarů. Na úhradě se podíleli nejenom dárci z Hodoňovic, ale i celá řada občanů z Bašky, Kunčiček u Bašky, Frýdku, Místku a mnoha dalších míst. O 10 let později, v roce 1885, byl u kostela zřízen hřbitov, který byl v roce 1910 a 2003 rozšířen. Kostel byl v posledních letech postupně rekonstruován. Svépomocí bylo provedeno zrestaurování oltáře, ze sbírek farníků se pořídily 2 vitrážní okna a nové lavice. v roce 2004 proběhla výměna střechy kostela. Významnou kapitolu v historii kostela i duchovním životě v Hodoňovicích, znamenal příchod salesiánské řeholní komunity (Salesiáni Dona Boska). Jejich činnost byla nejbohatší v letech 1944 – 1950 a 1990 – 1996, kdy Salesiáni v Hodoňovicích trvale sídlili ve vlastními silami vybudovaném objektu poblíž kaple. v současnosti je objekt salesiány využíván k duchovním a rekreačním činnostem.