Menu

Kostel Sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba

První dochovaná zpráva o kostele v Místku pochází z r. 1582, kostel byl tehdy zasvěcen sv. Mikulášovi. Byl dřevěný, zděný jen v kněžišti až po vítězný oblouk a byl v gotickém slohu. Na hlavním oltáři měl obraz sv. Mikuláše na zlatém pozadí. V kostele byly 3 oltáře, hlavní křídlový a 2 postranní. Tehdy kostel ještě neměl věž a kolem něj byl hřbitov.

V roce 1602 spolu s městem vyhořel a s obnovou se začalo roku 1622. Stavělo se z pevného materiálu a dokončen byl r. 1644. Zasvěcen byl ale sv.Jakubovi Většímu. V roce 1666 byla přistavěna k pravé straně kostela kaple Panny Marie Lurdské. Tvoří s kostelem jeden celek a zvětšuje vnitřní prostor. Mohutná čtyřhranná věž dosahovala jen do výšky dnešní zvonice. Zakončena byla jednoduchou jehlancovou střechou. Věž měla hodiny.

Do gotického stylu byl interiér kostela obnoven po požáru v roce 1887. Nynější oltář je dílem Matěje Wiesmanna, frýdeckého řezbáře. Ve výklenku kostelní zdi za hlavním oltářem je umístěna Getsemanská zahrada se sochami apoštolů. Kostel podepírají mohutné opěráky. Vstup do kostela je veden průchodem ve věži, připomínající románské vchody. Kostelu dominuje nádherný gotický presbytář a křížově zaklenutý strop.

Dnes je kostel po rekonstrukci a jeho nová, bíločervená fasáda je v noci slavnostně osvětlena. Areál kostela je obklopen množstvím soch ze zrušených částí Místku.