Menu

Kostel Sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově

Protože obec Sviadnov leží v těsné blízkosti města Frýdku-Místku, obyvatelé se od samého počátku zúčastňovali bohoslužeb konaných v Místku. Teprve v době většího rozvoje obce po roce 1830 se uvažovalo o stavbě vetší kaple. Tomu však předcházelo nařízení c.k. okresního hejtmanství v Místku č. 7470 ze dne 11. září 1883 o povinném zřízení vlastního hřbitova. Ten byl skutečně později zřízen a to na základě povolení Vysokého moravského zemského výboru v Brně ze dne 19. září 1885. Hřbitov pak byl slavnostně 15. listopadu téhož roku posvěcen místeckým děkanem Bedřichem Kaunem.