Menu

Tento čtvrtek bude v kostele Sv. Jakuba opět celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé tiché adoraci. Začátek bude v 8:00 a závěr v 17:00. Od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 bude rovněž možnost svátosti smíření. Přijměte pozvání k tiché adorační modlitbě a ke ztišení v Boží přítomnosti.

Milá farní rodino, předpokládám, že jste už zdárně smyli ze svého čela popelavé kříže minulé středy a naplno jste se vrhli do prožívání postní doby, jež křížem začíná i končí. Aniž bych chtěl dělat někomu nebo něčemu reklamu, tak na místeckém náměstí je jedno zajímavé zlatnictví. Den co den, totiž z jeho výkladní skříně schovávají na […]

Postní doba je časem příprav na svátky Velikonoc. K tomu nám mohou pomoci také křížové cesty, které se konají po celou postní dobu vždy v pátek a neděli dle rozpisu.

Začíná postní doba

Vstupujeme do postní doby, která nám může pomoci zbavit se toho, co nás v životě brzdí být skutečně radostnými lidmi – svých hříchů, předsudků, závislostí, nelásky, sobectví… A zároveň nás může znovu přitáhnout k Bohu, který je pravým zdrojem života. Kéž nás tato doba učiní lepšími lidmi. To přejí všem farníkům místečtí duchovní.

Srdečně zveme na přednášku kněze a psychologa Lukáše Engelmanna, která se bude konat v Katolickém lidovém domě 24. března 2020 v 17:30. Téma přednášky: KAŽDÝ ŽIJEME SVŮJ HANDICAP. Přednáška bude motivační a inspirativní pro všechny, kteří potřebují povzbuzení k životu ve svých problémech a také pro ty, kteří chtějí druhé povzbudit. Vstupné dobrovolné.

V průběhu postní doby budou v místecké farnosti každý čtvrtek celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Budou se konat v kostele Sv. Jakuba od 8:00 do 17:00. Od 15:00 do 17:00 bude zároveň také příležitost ke svátosti smíření.

Postní doba – k čemu?! Prožít čtyřicet dní s Ježíšem Ve svém čtyřicetidenním trvání má postní doba nedocenitelnou a očividnou moc. Upomíná nás na určité události, které formovaly život a dějiny starého Izraele a které mají i pro nás hodnotu. Vzpomeňme například na čtyřicetidenní pobyt Mojžíše na hoře Sinaj, z něhož vzešel dar desek Zákona. […]

Také o letošních letních prázdninách bude farnost pořádat příměstské tábory pro mladší a starší děti. Přihlášky jsou ke stažení níže. Součástí přihlášky jsou také bližší informace týkající se termínu, průběhu a organizace obou táborových turnusů.

Farní turnaj v bowlingu

V neděli 1. března 2020 se od 17:00 do 20:00 bude konat farní turnaj bratří Michaláků v bowlingu. Místo konání bude v restauraci Jadran ve Frýdku-Místku. Vstupné činí 60 CZK na osobu. Přijďte změřit své síly a přesnost a společně se pobavit v dobré společnosti.

Milí farníci, V dnešním evangeliu Ježíš naráží na to, že něco bylo řečeno, ale že to ve skutečnosti může být úplně jinak. „Slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám říkám….“ Kdybychom chtěli parafrázovat tato slova, možná bychom dnes mohli říci: „Slyšeli jste ve zprávách, četli jste na internetu….., ale já vám říkám…“. Kolik lékařů je […]