Menu

V sobotu 11. ledna 2020 se bude konat brigáda na faře. Je potřeba vyklidit půdu od podlahových cihel a od suti. Bude připraven shoz a dva kontejnery, které bude potřeba naplnit. Prosíme ochotné muže, kteří by mohli přijít a pomoci. Brigáda bude od 8 do 12:00. Pro brigádníky bude také oběd.

Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení mudrcům – „Třem králům“. Modlitby mše svaté mluví o zjevení Boží slávy. Svátek Zjevení Páně, lidově Třech králů (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší […]

Farní ohlášky 5.1.2020

Milí farníci, ačkoli hlavní vánoční dny skončily, stále s církví prožíváme dobu, ve které přemýšlíme o tajemství Božího příchodu na svět. Zítra oslavíme slavnost Zjevení Páně, která je v liturgii stejně důležitá jako slavnost Kristova narození. To, že se Bůh stal člověkem a narodil se v lidském těle, nám zjevuje jeho lásku. Proto je slavnost Zjevení Páně totožná […]

Všechny ochotné koledníky zveme zítra 3. ledna 2019 v 16:00 do kostela Sv. Jakuba, kde dostanou požehnání na cestu a také potřebné vybavení ke tříkrálové sbírce.

Již tuto neděli 5. ledna 2020 zveme všechny na tříkrálový průvod s velbloudy po našem městě. V 9:30 začne ve farním kostele Sv. Jana a Pavla mše svatá a po ní vyjde průvod směrem na náměstí. Přijďte si užít atmosféru svátku Tří králů a také udělat radost vašim dětem.

V místecké farnosti budou novoroční bohoslužby ve farním kostele Sv. Jana a Pavla v 8:00, ve 14:00 a v 18:30. V kostele Panny Marie Sněžné na Lysůvkách v 8:00, v kostele Sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově ve 14:00 a v kostele Narození Panny Marie v Hodoňovicích v 10:30. 1. ledna církev slaví Slavnost Matky Boží […]

31. prosince 2019 zveme všechny na poslední mši svatou tohoto roku. Začne v 16:00 ve farním kostele Sv. Jana a Pavla. Po mši svaté budou přítomni seznámeni se statistikou farnosti za rok 2019. Pojďme společně poděkovat Pánu Bohu za celý uplynulý rok a poprosit o jeho požehnání do roku dalšího.

Mše svatá v neděli 29. prosince 2019 o svátku Svaté rodiny nebude v 10:00 ale až v 10:30. Důvodem je přímý přenos bohoslužby z kostela Sv. Jana a Pavla televizí Noe. Během bohoslužby bude také možnost obnovy manželských slibů. Srdečně zveme všechny farníky.

Všem návštěvníkům těchto stránek přejeme hodně radosti, pokoje a naděje do nadcházejících vánočních dní. Kéž nás narození Krista znovu naučí větší lásce a pozornosti k druhým. To vše přejí místečtí duchovní

Minulou neděli při sbírce na TV NOE se vybralo 39 652 Kč. Děkujeme. Zítra budou poslední roráty pro děti. Začnou v 7:00. Zítra se také ještě bude zpovídat dle rozpisu. Dnes večer v 18:00 bude na náměstí slavnostní přivítání betlémského světla. Přineste si s sebou lucerničky. Dále bude světlo k dispozici v kostele sv. Jakuba až do úterý. Na Štědrý […]