Menu

Naléhavě hledáme ochotné zájemce, kteří by si vzali na starost zdobení ve farním kostele svatého Jana a Pavla. Prosíme, hlaste se na faře.

Již třetím rokem zveme před slavností Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Svobody, kde se bude u Mariánského sloupu konat modlitba za město Frýdek-Místek. Přijďte v sobotu 13. srpna 2022 ve 20:00 na náměstí.

V neděli 7. srpna 2022 se bude konat tradiční poutní mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné na Lysůvkách. Bohoslužba začne v 9:00. Zveme všechny zájemce.

Během letních prázdnin jsou ve všední dny bohoslužby v kostele sv. Jakuba vždy v 7:00 v pondělí, středu a pátek a v kostele Všech svatých v 18:00 v úterý a ve čtvrtek. Na vesnicích přes týden o prázdninách mše svaté nejsou.

Ve středu 29. června 2022 zveme všechny děti a mládež na mši svatou v 18:00 do farního kostela sv. Jana a Pavla, při které poděkujeme Pánu Bohu za uplynulý školní rok. Po ní se přesuneme na farní zahradu, kde bude opékání.

U příležitosti výročí 370 let od založení kongregace sester boromejek, zveme všechny na sobotu 18. června 2022 do kostela sv. Jakuba a na farní zahradu. V 19:00 se pomodlíme za sestry modlitbu nešpor a poté se přesuneme na zahradu fary, kde bude pokračovat opékání.

Večer chval červen

Měsíc červen přináší opět možnost ztišení, tiché i společné modlitby a také možnost vidět a slyšet speciálního hosta ze Slovenska. Svou návštěvou nás poctí evangelizátor Petr Lipták. Přijďte v sobotu 25. června na večer chval, který má tentokrát téma: Noc září jako den.

Kostel Panny Marie Sněžné a společenství věřících kolem tohoto kostela má nově své vlastní webové stránky. Můžete se na nich dozvědět zajímavosti o kostele, o životě tamního společenství, shlédnout fotografie a mnoho dalšího. Kdo ještě kostel na Lysůvkách nenavštívil, je srdečně zván. Adresa stránek je www.farspolaz.cz

Letos poprvé se v rámci akce Noc kostelů otevře návštěvníkům také kostel na Lysůvkách. Pro mnoho obyvatel našeho města se jedná o neznámý objekt, který ještě nikdy nenavštívili. A to je škoda, protože tento kostel má co nabídnout a určitě stojí za to jej navštívit.

O letošní Noci kostelů 10. června 2022 se v místecké farnosti otevřou chrámy sv. Jana a Pavla, sv. Jakuba, sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově a poprvé také kostel Panny Marie Sněžné na Lysůvkách. Kostely bude možné navštívit od 18:00 do 22:00.