Menu

O misijní neděli 24. října 2021 se v naší farnosti vybralo na podporu potřebných celkem 73 000 CZK. V této částce je jak sbírka při bohoslužbách, tak také misijní koláč a misijní víno (15 400 CZK). I letos se ukázala velká štědrost farníků vůči chudým. Zvláštní poděkování patří také těm, kteří napekli či přinesli dobroty […]

V pondělí 1. listopadu 2021 budou mše svaté takto: Farní kostel 7:00, kostel Všech svatých 18:00, Sviadnov 18:00 a Lysůvky 16:30. V úterý 2. listopadu budou bohoslužby v těchto časech: Farní kostel 7:00, 18:00, Hodoňovice 16:30.

Ve středu 3. listopadu 2021 zveme všechny seniory, věřící i nevěřící, na další farní setkání. V 9:30 uvaříme kávu, čaj a budeme si povídat. Vezměte třeba i své sousedy či sousedky. Těší se na vás místečtí kněží.

V pondělí 1. listopadu 2021 bude v 18:00 sloužena slavnostní mše svatá ke cti všech svatých a poté se kostel na zimu uzavře. Večerní bohoslužby se tak přesunou do kostela Sv. Jakuba. Od dubna se kostel znovu otevře. Pohřební obřady však budou v kostele nadále. Jelikož kostel Sv. Jakuba a farní kostel Sv. Jana a […]

Ve čtvrtek 28. října 2021 jste zváni na společný výlet na Bílý kříž. Sraz účastníků bude v 10:00 na parkovišti na Visalajích, odkud půjdeme společně nenáročnou trasu. Proto je výlet vhodný také pro rodiny s dětmi. Na Bílém kříži je možnost občerstvení v restauraci.

Z důvodu blížícího se svátku zemřelých a možností získání odpustků pro duše v očistci, bude mimo obvyklé časy možnost svátosti smíření v úterý 26. října 2021 v kostele Sv. Jakuba od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00.

Synoda o synodalitě, která se bude na úrovni farností dít diskuzí nad předloženými tématy, se bude realizovat v rámci stávajících společenství. Kromě toho bude moci být účasten každý zájemce, který do žádného společenství nedochází. Bude tomu tak v rámci Hovorů o víře ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 19:00. Papež František zve celou církev na […]

Kurzy ALFA začínají

V pondělí 11. října 2021 začínají v naší farnosti kurzy Alfa. Kdo by měl zájem, může se stále přihlásit. kurzy jsou vždy v pondělí od 19:00 v jídelně gymnázia Petra Bezruče. Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Vítáni jsou všichni. Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří […]

V neděli 10. října 2021 poprvé přistoupí ke svatému přijímání 17 dětí místecké farnosti. Svaté přijímání bylo letos odloženo na podzim z důvodu covidové pandemie. První svatá zpověď proběhla v pátek večer ve farním kostele a zítra při mší svaté v 10:00 doprovodíme děti ke stolu Páně. Přejeme jim radost ze života z víry a […]

Setkání mužů nad Biblí

V neděli 3. října 2021 zveme muže na faru k setkání nad Písmem svatým. Setkání začíná v 19:30. Těšíme se na Vás.