Menu

Z důvodu nemoci nebudou zítra mše svaté na vesnicích. Zveme všechny do farního kostela. Výjimkou jsou Hodoňovice, kde budou zastupovat saleziáni.

Na základě konkrétní prosby otce Antona Verbovského z Ukrajiny žádáme o poskytnutí (auto)lékárniček, i po expiraci. Lékárničky můžete doručit do kanceláře farního úřadu Frýdek, Mariánské náměstí 145, Frýdek-Místek, tel: 731 625 682 ve dnech 8. – 9. března v době od 7.30 do 18.00 hodin.

Zveme všechny lidi dobré vůle k modlitbě za pokoj a mír v Evropě. Setkání proběhne v neděli 6. února 2022 v 19:00 na náměstí Svobody u Mariánského sloupu. Můžete si s sebou vzít svíce, které jsou symbolem světla a pokoje.

V pondělí 28. února 2022 zveme do Katolického lidového domu na besedu týkající se historie farního kostela Sv. Jana a Pavla a seznámení s nálezy z makovice kostela. Začátek je v 18:00. Těší se na vás historik David Pindur a děkan Daniel Vícha.

V neděli 27. února 2022 bude sbírka bohoslužeb v rámci celé České republiky odeslána na pomoc potřebným na Ukrajině. Peníze ze sbírky budou neprodleně odeslány na účet Charity České republiky, která tyto prostředky bude distribuovat dále. Je možno přispět také přímo zasláním daru na účet Charity viz. plakát níže.

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině. Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině. Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným […]

Osobní rozloučení se zesnulým otcem biskupem Františkem bude v pátek odpoledne od 14:00 do 18:00 v kostele sv. Václava v Ostravě, kde bude vystavena rakev. V sobotu v 11:00 začne pohřební mše svatá v katedrále Božského Spasitele, kterou bude přenášet televize Noe. Otec biskup Martin zaslal následující list:

Při příležitosti 750. výročí města Ostravy v roce 2017 namluvil otec biskup František Václav přání, jak by za 50 let mohla vypadat naše společnost. Možno shlédnout zde:

Ve čtvrtek 17. února 2022 odešel na věčnost v Městské nemocnici v Ostravě 1. ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. V kostele Sv. Jakuba je zřízeno pietní místo, kde můžete na zesnulého otce biskupa vzpomenout, zapálit svíčku a pomodlit se. Otec biskup působil jako mladý kněz také v našem městě ve farnosti Frýdek, kde na něj […]

V pátek 25. února 2022 zveme srdečně na mši svatou v 18:00 ve farním kostele Sv. Jana a Pavla, kterou bude sloužit kněz Marek Orko Vácha. Po mši svaté bude v kostele následovat jeho přednáška. Marek Orko Vácha je molekulární biolog a genetik, přednosta Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty UK v Praze teolog a kněz sloužící v malé venkovské […]