Menu

V místecké farnosti budou novoroční bohoslužby ve farním kostele Sv. Jana a Pavla v 8:00, ve 14:00 a v 18:30. V kostele Panny Marie Sněžné na Lysůvkách v 8:00, v kostele Sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově ve 14:00 a v kostele Narození Panny Marie v Hodoňovicích v 10:30. 1. ledna církev slaví Slavnost Matky Boží […]

31. prosince 2019 zveme všechny na poslední mši svatou tohoto roku. Začne v 16:00 ve farním kostele Sv. Jana a Pavla. Po mši svaté budou přítomni seznámeni se statistikou farnosti za rok 2019. Pojďme společně poděkovat Pánu Bohu za celý uplynulý rok a poprosit o jeho požehnání do roku dalšího.

Mše svatá v neděli 29. prosince 2019 o svátku Svaté rodiny nebude v 10:00 ale až v 10:30. Důvodem je přímý přenos bohoslužby z kostela Sv. Jana a Pavla televizí Noe. Během bohoslužby bude také možnost obnovy manželských slibů. Srdečně zveme všechny farníky.

Všem návštěvníkům těchto stránek přejeme hodně radosti, pokoje a naděje do nadcházejících vánočních dní. Kéž nás narození Krista znovu naučí větší lásce a pozornosti k druhým. To vše přejí místečtí duchovní

Minulou neděli při sbírce na TV NOE se vybralo 39 652 Kč. Děkujeme. Zítra budou poslední roráty pro děti. Začnou v 7:00. Zítra se také ještě bude zpovídat dle rozpisu. Dnes večer v 18:00 bude na náměstí slavnostní přivítání betlémského světla. Přineste si s sebou lucerničky. Dále bude světlo k dispozici v kostele sv. Jakuba až do úterý. Na Štědrý […]

Tříkrálová sbírka 2020 začne již za několik dnů. Začátek za účasti všech koledníků bude v pátek 3. ledna 2020 v kostele Sv. Jakuba v 16:00, kde dostanou koledníci kasičky, koruny, upomínkové předměty a křídy. Zároveň bude každé skupince přidělena trasa. Všichni koledníci dostanou v kostele požehnání na cestu. Kasičky se budou vracet na faře do […]

V sobotu 21. prosince 2019 od 8:00 do 11:00 bude ve farním kostele Sv. Jana a Pavla možnost využít svátosti smíření hned u několika kněží. Kromě místních duchovních přijede zpovídat také sedm dalších kněží.

Milí farníci, po dlouhém přemýšlení, po projednávání s pastorační radou a po zkušenostech z minulých farností jsem se rozhodl, že letošní vánoční vigilie pro děti na Štědrý den v 15:00 bude formou bohoslužby slova a ne mše svaté. Co mě k tomu vede? Téměř každý dospělý, když vzpomíná na Vánoce, vzpomíná také na to, jak […]

V neděli 22. prosince 2019 přijďte na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku. Společně přivítáme Betlémské světlo, které si budete moci odnést do svých domovů. Budeme zpívat a také bude možnost napsat svou prosbu, přání, trápení na lístek, který bude vložen do prázdných jeslí. Za všechny úmysly na lístcích bude sloužena letošní vánoční půlnoční 24. prosince ve […]

Dnes se koná sbírka na TV Noe. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. V úředních hodinách farní kanceláře se budou nadále zapisovat úmysly na mše svaté pro první pololetí roku 2020. V pondělí 16. prosince bude změna. Večerní mše svatá v kostele Všech svatých začne v 17:00. Zpovídání před vánočními svátky v našich kostelích bude uvedeno ve vývěskách a […]