Menu

Osobní rozloučení se zesnulým otcem biskupem Františkem bude v pátek odpoledne od 14:00 do 18:00 v kostele sv. Václava v Ostravě, kde bude vystavena rakev. V sobotu v 11:00 začne pohřební mše svatá v katedrále Božského Spasitele, kterou bude přenášet televize Noe. Otec biskup Martin zaslal následující list:

Při příležitosti 750. výročí města Ostravy v roce 2017 namluvil otec biskup František Václav přání, jak by za 50 let mohla vypadat naše společnost. Možno shlédnout zde:

Ve čtvrtek 17. února 2022 odešel na věčnost v Městské nemocnici v Ostravě 1. ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. V kostele Sv. Jakuba je zřízeno pietní místo, kde můžete na zesnulého otce biskupa vzpomenout, zapálit svíčku a pomodlit se. Otec biskup působil jako mladý kněz také v našem městě ve farnosti Frýdek, kde na něj […]

V pátek 25. února 2022 zveme srdečně na mši svatou v 18:00 ve farním kostele Sv. Jana a Pavla, kterou bude sloužit kněz Marek Orko Vácha. Po mši svaté bude v kostele následovat jeho přednáška. Marek Orko Vácha je molekulární biolog a genetik, přednosta Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty UK v Praze teolog a kněz sloužící v malé venkovské […]

V neděli 27. února 2022 se bude konat focení farníků před kostelem sv. Jana a Pavla. Fotografie bude uložena do makovice kostela jako vzkaz pro budoucí generace. Focení bude probíhat v 9:45, aby lidé po ranní mši svaté mohli chvíli počkat a ti, kteří chodí na mši svatou v 10:00 přišli trochu dříve. Společně tak […]

V pátek 11. února 2022 se u příležitosti Světového dne nemocných bude v naší farnosti udělovat svátost pomazání nemocných, a to jak při ranní tak při večerní mši svaté v kostele Sv. Jakuba. Tuto svátost mohou přijmout všichni vážně nemocní a také každý nad 60 let věku. Je to svátost, ve které Bůh dává člověku […]

Srdečně zveme všechny farníky k účasti na ekumenickém týdnu modliteb v našem městě. Navštívíme různé modlitebny a kostely křesťanských denominací Frýdku-Místku a budeme se moci více poznat. Rozpis na jednotlivé dny, kazatele, místa a témata promluv a modliteb naleznete zde v tabulce.

Večer chval únor

Srdečně všechny zveme na únorový večer chval, který se uskuteční v sobotu 19. února v kostele sv. Jakuba od 16 hodin.

Ve středu o Svátku Uvedení Páně do chrámu budou mše svaté ve farním kostele sv. Jana a Pavla v 7:00 a v 18:00. Na vesnicích mše svaté nebudou. Přineste si svíce k požehnání.

Ve čtvrtek 3. února 2022 zveme na další adorační a zpovědní den naší farnosti. V kostele svatého Jakuba bude od 8:00 do 17:15 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci. Zpovídat se bude od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00. „Když klečíme před Kristem v Eucharistii, beznaděj nachází naději. Slabí nacházejí sílu. Vězni nacházejí […]