Menu

Ještě celý týden až do soboty 10. října 2020 je možno objednat si dotisk knihy o životě Mons. Josefa Maňáka Byl jednou jeden Valach. Na základě závazných objednávek bude určen počet knih k dotisku. Objednávky se berou v knihkupectví Jakub. Kniha může být vhodným vánočním dárkem a jistě potěší všechny, kteří rádi zavzpomínají na otce […]

V neděli 4. října se bude konat růžencová pobožnost v kostele Sv. Jakuba v 15:00. Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii růžencové a modlitbě růžence. Po dlouhá staletí se křesťané modlí růženec právě v tento měsíc intenzivněji. Přijměte pozvání k této modlitbě.

Vzhledem k očekávaným vládním opatřením je vysoce pravděpodobné, že první svaté přijímání nebude v neděli 11. října 2020 možné. Z tohoto důvodu se přesouvá o týden dříve na nejbližší neděli 4. října 2020 při mši svaté v 10:00. První svatá zpověď dětí včetně nácviku bude v pátek 2. října 2020 ve farním kostele v 19:00. […]

Nové sviadnovské zvony

V neděli 27. září 2020 je možno navštívit kostel Sv. Jana Nepomuckého a prohlédnout si nové zvony, které budou svěceny v pondělí 28. září 2020 při mši svaté v 9:00. Kostel bude otevřen k prohlídce od 13 do 18:00. Zvony byly přivezeny v sobotu 26. září 2020. Byly zhotoveny firmou Felczyński v polském Przemyślu. Zvony […]

V pondělí 28. září 2020 se bude v 19:00 konat v kostele Sv. Jakuba adorace za evangelizaci v našem městě. Budeme prosit Pána, aby nám ukázal, jak v tomto prostředí hlásat a žít věrohodně evangelium. Všichni jste zváni. Adorace bude od 19 do 20 hodin vedená a od 20 do 21 soukromá formou tiché modlitby.

Večer chval říjen

Po dlouhé odmlce Vás všechny co nejsrdečněji zveme na Večer chval, který se uskuteční 8. října v kostele sv. Jakuba. Těšíme se na Vás.

Od začátku září je v naší farnosti tři krát týdně možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti oltářní. V pondělí v kostele Sv. Jakuba od 19:00 do 21:00; ve čtvrtek v kostele Sv. Jakuba od 8:00 do 17:00 a v pátek od 17:00 do 18:00 v kostele Všech svatých nebo ve farním kostele (na první pátky měsíce […]

V sobotu 19. září 2020 se vydáme na jednodenní pouť na Svatý Hostýn a do Olomouce. Navštívíme Arcibiskupský kněžský seminář, kde se bohoslovci připravují na kněžství. Hlásit se můžete v úředních hodinách farní kanceláře.

V minulém týdnu došlo na území naší farnosti k vraždě. V minulosti se na místech zločinů stavěly smírčí kříže. Z tohoto důvodu se bude konat v pátek 4. září 2020 smírná adorace za tento zločin. Zároveň chceme prosit za odpuštění jakéhokoli násilí zjevného i skrytého v našich vztazích a rodinách. Přijďte prosit Boha za odpuštění […]

Milí rodiče, pokud jste ještě nevyplnili a neodevzdali přihlášku do náboženství, prosíme, abyste tak udělali co nejdříve. Musíme objednat a připravit pro děti výukové materiály a je pro nás důležité vědět počet.