Menu

Řeholní sliby

V neděli 14. března 2021 složí své první řeholní sliby novicka sester boromejek Barbora Heczková, která se připravovala na tuto událost v naší farnosti. Stane se tak při mši svaté v kostele Sv. Karla Boromejského v Praze. Přejeme hodně Božího požehnání a myslíme v modlitbě.

Hovory o víře budou v pátek 5. března 2021. Začátek bude v 19:00. Přihlásit se můžete kliknutím na tento odkaz. Všichni jste vítáni. https://meet.google.com/zvf-juyu-xnb

Ve čtvrtek 4. března 2021 zveme všechny zájemce ke svátosti smíření do kostela Sv. Jakuba. Zpovídat se bude dopoledne od 8:00 do 11:00 a odpoledne od 15:00 do 17:00. Po celou dobu bude také výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé tiché adoraci.

Otec biskup Martin posílá v souvislosti s novými protiepidemickými opatřeními platnými od 1. března 2021 svůj pozdrav věřícím.

Dnes ve 20:00 zveme všechny v co největším počtu k připojení se k modlitbě růžence online na facebooku nebo i zde na této stránce za to, aby vláda, která bude od 20:00 zasedat, rozhodla takovým způsobem, který naši zemi pomůže v této situaci. Prosme společně o vedení Duchem svatým.

Otec biskup Martin David nám k 1. neděli adventní zaslal svůj vůbec první pastýřský list. Věřím, že bude mnohým k povzbuzení v této obtížné době. List si můžete poslechnout na kanálu youtube kliknutím na tento odkaz:

Prožíváme Rok sv. Josefa, který je také spojen s možností získávání plnomocných odpustků. Z tohoto důvodu se v naší farnosti budou konat postní katecheze s touto tématikou, ve kterých se budeme snažit více pochopit smysl tohoto světce v dějinách spásy i v současné době. Katecheze budou vždy v neděli odpoledne po křížové cestě ve farním […]

V pátek 19. února 2021 se budou konat další Hovory o víře. Tématem bude Ježíšovo pokušení na poušti. Přihlásit se může každý, kdo má zájem. Počet není ničím omezen. Začátek v 19:00. Před 19-tou hodinou se přihlaste kliknutím zde: https://meet.google.com/tmc-vodi-mrj

V pátek 26. a v sobotu 27. února 2021 zveme mládež nejen naší farnosti ale celého děkanátu Místek k postní duchovní obnově. Nebojte se účastnit. Když dáme Bohu trochu času, On nám dá daleko více. Hlaste se u otce Davida Tylečka.

Letošní postní doba bude v naší farnosti bohatá na duchovní obnovy. Bude ovšem potřeba se předem vždy přihlásit z důvodu hygienických opatření. Duchovní postní obnova pro maminky se bude konat v klášteře sester boromejek v sobotu 6. března a v sobotu 27. března vždy od 13.30. V sobotu 20. března se bude konat duchovní obnova […]