Menu

Milí bratři a sestry, v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí: Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve […]

Drazí věřící, v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce. Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích […]

Zrušení bohoslužeb

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se s okamžitou platností ruší všechny bohoslužby a pobožnosti ve farnosti Místek s výjimkou pohřbů a křtů v úzkém rodinném kruhu. Všechny intence mší svatých budou kněžími odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno, bez účasti věřících. Úmysly mší svatých na vesnicích se budou přesouvat na možné termíny. V případě nutnosti zaopatření, […]

VYJÁDŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÝCH DUCHOVNÍCH MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU K SOUČASNÉ SITUACI TÝKAJÍCÍ SE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ RUŠÍCÍHO AKCE S POČTEM LIDÍ NAD 100 OSOB Duchovní farností Frýdek a Místek se na základě současné situace v dané záležitosti rozhodli tímto způsobem: Jelikož se na nedělních bohoslužbách schází více než 100 osob, budou nedělní bohoslužby jak ve farnosti Frýdek tak ve farnosti Místek pro […]

Duchovní obnova farnosti

Nejen místečtí farníci jsou zváni na jednodenní postní duchovní obnovu, která se bude konat v sobotou 21. března 2020 v Katolickém lidovém domě. Obnovu povede otec Štěpán Maria Filip z Olomouce. V rámci obnovy se počítá také s občerstvením a obědem. Zájemci se mohou hlásit na faře.

V pátek 20. března 2020 se bude konat křížová cesta farnosti Místek v areálu frýdecké baziliky. Začátek křížové cesty bude ve 20:00. Tuto večerní křížovou cestu chceme obětovat za celou naši farnost a za naše město. S sebou si přineste svíce. Všichni jste co nejsrdečněji zváni.

Jiný klíč neexistuje Ke každému zámku patří klíč. Každá brána má svůj zámek a ten lze otevřít pouze jediným klíčem. Smrt bránu zavřela a hřích ji uzamkl. Kříž je tím klíčem, který otevírá bránu smrti a odemyká zámek hříchu. Kříž otevírá nebeskou bránu a jiný klíč neexistuje. Nebeská brána se nachází tam, kde se nebe […]

Tento čtvrtek bude v kostele Sv. Jakuba opět celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé tiché adoraci. Začátek bude v 8:00 a závěr v 17:00. Od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 bude rovněž možnost svátosti smíření. Přijměte pozvání k tiché adorační modlitbě a ke ztišení v Boží přítomnosti.

Milá farní rodino, předpokládám, že jste už zdárně smyli ze svého čela popelavé kříže minulé středy a naplno jste se vrhli do prožívání postní doby, jež křížem začíná i končí. Aniž bych chtěl dělat někomu nebo něčemu reklamu, tak na místeckém náměstí je jedno zajímavé zlatnictví. Den co den, totiž z jeho výkladní skříně schovávají na […]

Postní doba je časem příprav na svátky Velikonoc. K tomu nám mohou pomoci také křížové cesty, které se konají po celou postní dobu vždy v pátek a neděli dle rozpisu.