Menu

Svátosti

Křest

Přípravu ke křtu je potřeba domluvit s knězem po narození dítěte. V případě zájmu o křest u dospělého následuje příprava trvající několik měsíců, aby zájemce mohl hlouběji poznat křesťanství a svobodně se rozhodl pro přijetí této svátosti.

Svátost smíření

Zpovídá se vždy půl hodiny před začátkem každé mše svaté ve všech kostelích. 

V pátek v kostele Všech svatých je zpověď od 17:00 do 18:00.

První svaté přijímání - ilustrativní fotografie
První svaté přijímání – ilustrativní fotografie

Čtvrtek před prvním pátkem měsíce se zpovídá v kostele sv. Jakuba od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00.

Eucharistie

K prvnímu svatému přijímání připravujeme děti v rámci hodin náboženství.

V případě zájmu dospělých o přípravu k této svátosti je potřeba kontaktovat kněze.

Svátost manželství

Přípravu na svátost manželství je třeba domluvit s knězem.

Příprava se skládá z několika setkání.

Pomazání nemocných

Pomazání nemocných udělujeme v naléhavých případech dle možností okamžitě – stačí zavolat (viz kontakt).

Jednou ročně udělujeme pomazání nemocných hromadně v kostele a domovech pro seniory.