Menu

Štítek: postní doba

Postní doba je časem příprav na svátky Velikonoc. K tomu nám mohou pomoci také křížové cesty, které se konají po celou postní dobu vždy v pátek a neděli dle rozpisu.

Začíná postní doba

Vstupujeme do postní doby, která nám může pomoci zbavit se toho, co nás v životě brzdí být skutečně radostnými lidmi – svých hříchů, předsudků, závislostí, nelásky, sobectví… A zároveň nás může znovu přitáhnout k Bohu, který je pravým zdrojem života. Kéž nás tato doba učiní lepšími lidmi. To přejí všem farníkům místečtí duchovní.

V průběhu postní doby budou v místecké farnosti každý čtvrtek celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Budou se konat v kostele Sv. Jakuba od 8:00 do 17:00. Od 15:00 do 17:00 bude zároveň také příležitost ke svátosti smíření.