Menu

Minulou neděli při sbírce na farní opravy se vybralo 34 654 CZK. Děkujeme. Zítra slavíme slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše svatá bude v 6:25 u sv. Jakuba a v 18:00 u Všech svatých. Ve Sviadnově bude mše sv. v 16:00 a na Lysůvkách v 7:30. V úředních hodinách farní kanceláře se budou nadále zapisovat úmysly na mše svaté pro […]

Pozvání na roráty

Srdečně vás zveme na roráty. Roráty pro děti jsou vždy v pondělí, středu a pátek v 6:25 a roráty pro dospělé v úterý a čtvrtek v 7:00 a v sobotu v 7:30.

Večer chval prosinec

Všechny Vás co nejsrdečněji zveme na poslední Večer chval tohoto roku. Když si uvědomíme, kolik jsme toho v letošním roce mohli prožít, jistě každého z nás napadne něco, za co jsme Bohu – našemu Otci vděční. Přijďmě mu společně vyzpívat svou chválu ve čtvrtek 19. prosince od 18:30 do kostela sv. Jakuba. Poté bude již […]

Farní ohlášky 20.10.2019

Dnes prožíváme misijní neděli. Tradičně si můžete koupit misijní koláč a misijní víno. Rovněž sbírka dnešní neděle je určena na misie. Připomínáme modlitbu za jednotlivé ulice naší farnosti po celý měsíc stejně jako možnost přinést ještě příští neděli trvanlivé potraviny pro lidi v nouzi. Ve středu budou v 19:00 další Hovory o víře v ZUŠ […]