Menu

Kurzy se budou konat po novém roce. Prosíme ochotné lidi, kteří by rádi pomohli s organizací, aby přišli zítra v 19:00 do učebny ZUŠ duchovní hudby k organizačnímu setkání.

Letošní roráty budou začínat v 6:30. V pondělí, středu a pátek budou tématicky zaměřené na děti. Setkáme se vždy u mariánského sloupu na náměstí, odkud půjdeme s lampičkami do kostela sv. Jakuba. Ostatní dny budou roráty s tématem pro dospělé se zpěvem staročeských barokních zpěvů. V sobotu začnou vždy až v 7:30. Po mši svaté […]

Od pátku 4. listopadu 2022 se večerní mše svaté z kostela Všech svatých přesouvají až do přechodu na letní čas do kostela sv. Jakuba. Tyto mše svaté nebudou v 18:00 ale v 17:00. Týká se to pondělí, pátku a sobotní večerní mše svaté s nedělní platností.

V sobotu 5. listopadu 2022 začne v 9:00 na faře další z farních kurzů pro veřejnost na téma Jak spolupracovat s Duchem svatým. Kurz je již plně obsazen. Tématem bude objevování působení Božího ducha v církvi i ve vlastním životě, modlitba k Duchu svatému, práce s Písmem a mnoho dalšího. Na setkání se těší zkušení […]

V pátek 4. listopadu 2022 v 19:00 se ve farním kostele sv. Jana a Pavla bude konat večer chval a modliteb se skupinou Gedeon. Součástí budou také přímluvné modlitby. Všichni jste srdečně zváni.

Všechna děvčata děkanátu Místek jsou srdečně zvaná na další setkání během víkendového pobytu WIFY. Akce proběhne na faře v Ostravici. Přijďte zažít skvělou atmosféru, najít nové kamarádky a také se duchovně osvěžit.

Přihlašovat se můžete ZDE

V neděli 11. září 2022 nebude ve farním kostele svatého Jana a Pavla mše svatá v 10:00. Namísto ní půjdeme na poutní bohoslužbu do baziliky Panny Marie ve Frýdku v 9:30. Rovněž v Hodoňovicích se bude slavit poutní slavnost v 8:00. Na Lysůvkách a ve Sviadnově mše svatá nebude.

Během podzimních měsíců se budou v místecké farnosti konat vzdělávací kurzy, na které se budou moci zájemci přihlásit. Termíny a témat jsou již vypsaná na plakátku níže. Témata byla stanovena podle nejčastějších dotazů farníků. Mohou se hlásit také zájemci z jiných farností.

Naléhavě hledáme ochotné zájemce, kteří by si vzali na starost zdobení ve farním kostele svatého Jana a Pavla. Prosíme, hlaste se na faře.