Menu

Také o letošních letních prázdninách bude farnost pořádat příměstské tábory pro mladší a starší děti. Přihlášky jsou ke stažení níže. Součástí přihlášky jsou také bližší informace týkající se termínu, průběhu a organizace obou táborových turnusů.

Farní turnaj v bowlingu

V neděli 1. března 2020 se od 17:00 do 20:00 bude konat farní turnaj bratří Michaláků v bowlingu. Místo konání bude v restauraci Jadran ve Frýdku-Místku. Vstupné činí 60 CZK na osobu. Přijďte změřit své síly a přesnost a společně se pobavit v dobré společnosti.

Milí farníci, V dnešním evangeliu Ježíš naráží na to, že něco bylo řečeno, ale že to ve skutečnosti může být úplně jinak. „Slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám říkám….“ Kdybychom chtěli parafrázovat tato slova, možná bychom dnes mohli říci: „Slyšeli jste ve zprávách, četli jste na internetu….., ale já vám říkám…“. Kolik lékařů je […]

Setkání mužů nad Biblí

V neděli 16. února 2020 se bude na faře konat první setkání mužů nad Písmem svatým a společná modlitba. Začátek setkání bude večer v 19:30. Jsou zváni všichni zájemci.

Poslední sobotu letošní plesové sezóny zveme do Katolického lidového domu na masopustní bál s pochováním basy. Součástí večera bude také soutěž o nejlepší masku, tak neváhejte a vezměte si s sebou masky. Vstupné je 250 CZK a v ceně je zahrnuta teplá večeře. Lístky je možno zakoupit v knihkupectví Jakub.

V pokročilém komunismu nebudou v ložnicích postele. Víte proč? Sportovci budou spát na vavřínech, umělci budou mít na růžích ustláno, komunisté budou bdít a ostatní budou sedět. Stejně tak v pokročilém křesťanství už nebude potřeba hlasatelů evangelia misií a příkladného křesťanského života. Z oficiálních formulářů vymizí kolonka „bez vyznání“, ze slovníků pojem „ateista“ a na nevěřícího Tomáše se […]

V neděli 9. února 2020 v 15:00 se bude konat dětský karneval v Katolickém lidovém domě. Zveme všechny děti a těšíme se na společně prožité odpoledne.

Ve čtvrtek 6. února 2020 zveme k účasti na celodenní adoraci v kostele Sv. Jakuba. Výstav Nejsvětější svátosti začne po ranní mši svaté a potrvá do 17:00. Od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 bude také možnost přistoupit ke svátosti smíření.

V pátek 7. února se bude v místecké farnosti udělovat svátost pomazání nemocných. Bude tak v průběhu obou mší svatých: ráno v 7:00 v kostele Sv. Jakuba a večer v 18:00 ve farním kostele Sv. Jana a Pavla.Tuto svátost mohou přijmout všichni vážně nemocní a také starší 65-let věku. Jde o svátost určenou zvláštním způsobem […]

Život v náruči Když se narodí dítě a je přestavováno světu okolo, pohled na toto malé lidské stvoření vzbudí ve většině lidí emoce dojetí a něhy, lidé se nad ním rozplývají radostí. Jeho malé ručičky, nosík, rtíky. Je krásné a něžné. Díváme se a kontemplujeme lidství v jeho otevřených možnostech a ptáme se, co z něj bude? Jaký […]